Advocaat-medewerker 

Wybenga advocaten heeft plaats voor een talentvolle en gemotiveerde advocaat-medewerker voor het versterken en verder uitbouwen van de praktijk.

Gevraagd profiel

 • onafhankelijke geest

 • uitstekende communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als in geschrift

 • doortastend èn met diepgang

 • brede maatschappelijke belangstelling

 • ten minste drie jaar werkzaam als advocaat

Karakteristieken Wybenga Advocaten

 • zakelijke attitude met een sociaal gezicht

 • er wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd

 • open cultuur

 • voortreffelijk voorzieningenniveau

 • uitstekende werksfeer met volop ontplooiingsmogelijkheden

 • bijzonder vormgegeven kantoor op aantrekkelijke locatie in centrum van Rotterdam (tussen Coolsingel en Erasmusbrug)

Uw sollicitatie kunt u richten aan Kirsten Boele, bij wie ook nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen.