Advocaat medewerker 

Wybenga Advocaten komt graag in contact met een energieke

ADVOCAAT-MEDEWERKER

op het gebied van het arbeidsrecht.

Gevraagd profiel

 • onafhankelijke geest

 • uitstekende communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als in geschrift

 • doortastend èn met diepgang

 • brede maatschappelijke belangstelling

 • ten minste drie jaar werkzaam als advocaat

Karakteristieken Wybenga Advocaten

 • zakelijke attitude met een sociaal gezicht

 • er wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd

 • open cultuur

 • voortreffelijk voorzieningenniveau

 • uitstekende werksfeer met volop ontplooiingsmogelijkheden

 • bijzonder vormgegeven kantoor op aantrekkelijke locatie in centrum van Rotterdam (tussen Coolsingel en Erasmusbrug)

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Kirsten Boele. Uw sollicitatie kunt u richten aan Aldert van der Bent, managing partner. Reacties worden met uiterste zorgvuldigheid behandeld.