Familie

Wij zijn gespecialiseerd in (internationaal) familierecht, echtscheidingen en erfenissen.

Daar komt meer bij kijken dan alleen juridische kennis, bijvoorbeeld als u een onderneming heeft. Wij hebben op kantoor een sterke ondernemingsrechtpraktijk en werken bovendien nauw samen met notarissen, fiscalisten en accountants.

Er spelen vaak veel vragen en emoties. Wij begeleiden u daar graag bij. Belangrijk is dat wij staan voor praktische en duurzame oplossingen voor uw kinderen, uw onderneming en uw andere vermogen. Ons team denkt proactief met u mee en biedt maatwerk op hoog niveau.

U kunt er ook voor kiezen om u te laten begeleiden door een van onze (gecertificeerde) mediators. De mediator houdt als onafhankelijke derde de belangen van alle partijen in het oog en streeft naar een gezamenlijk gedragen oplossing.

Wij staan particulieren, (partners van) ondernemers en expats bij. In erfrechtelijke zaken staan wij zowel de erfgenamen en andere naasten bij, alsook executeurs-testamentair en vereffenaars.


Klik HIER voor de themasite Echtscheiding op maat, waarop meer informatie te vinden is over de dienstverlening van de advocaten en mediators van Wybenga Advocaten.

einde huwelijk of geregistreerd partnerschap
ondernemers in scheiding
samenlevers uit elkaar
internationale scheiding
scheiden met kinderen
erkenning/gezag/voogdij
zorgregeling/omgang/ co-ouderschap
ouderschapsplan
kinder- en partneralimentatie
verhuizen zonder toestemming: kinderontvoering?
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
pensioen na scheiding

second opinion
advies huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan huwelijk
advies testament
uitleg testament
curatele, bewind en mentorschap
legitieme portie
verkrijgen informatie over bezittingen en schulden van de nalatenschap
geldigheid testament
verdeling nalatenschap
advisering executeurs-testamentair en vereffenaar


Lotje van den Puttelaar

Lotje van den Puttelaar

Alexandra Barendsen

Alexandra Barendsen

Brigitte van der Klauw

Brigitte van der KlauwWyblog