Karina Rongen

  • recht op doel af

  • aanpakker

  • juridisch sterk

Karina heeft de bachelor rechtsgeleerdheid voltooid aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie was ze werkzaam bij FNV Bondgenoten. In 2012 rondde Karina haar master af aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen burgerlijk recht en strafrecht. Ze schreef haar masterscriptie over internationale kinderontvoering in privaatrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarna is ze als jurist werkzaam geweest bij het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Karina heeft expertise op het gebied van het familierecht in brede zin en het internationaal privaatrecht. Sinds oktober 2014 is zij als advocaat werkzaam bij Wybenga Advocaten. Zij is actief op het gebied van het strafrecht en familierecht. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Zij staat diverse zorginstellingen bij en adviseert over wet- en regelgeving met betrekking tot patiëntrechten, kwaliteit en klachtrecht. Ook staat zij zorgverleners bij in tuchtzaken.

Wyblog