Karina Rongen

  • recht op het doel af

  • aanpakker

  • juridisch sterk

Karina is sinds oktober 2014 als advocaat werkzaam bij Wybenga Advocaten. Zij heeft de bachelor rechtsgeleerdheid voltooid aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie was ze werkzaam bij FNV Bondgenoten. In 2012 rondde Karina haar master af aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen burgerlijk recht en strafrecht. Zij schreef haar masterscriptie over internationale kinderontvoering in privaatrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarna is ze als jurist werkzaam geweest bij het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Karina heeft zich gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Zij staat onder andere ggz-instellingen, ouderenzorginstellingen, instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en individuele zorgverleners bij. Karina adviseert haar cliënten over wet- en regelgeving op het gebied van het gezondheidsrecht, maar staat zorginstellingen en individuele zorgverleners ook bij in gerechtelijke procedures. Zij staat regelmatig beroepsbeoefenaren bij in tuchtzaken bij het Regionaal en Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Ook is Karina actief op het gebied van het strafrecht. Zij houdt zich bezig met zeer uiteenlopende strafzaken. Zowel voor individuen als voor bedrijven en instellingen. Karina heeft ruime ervaring in het bijstaan van cliënten tijdens verhoren, in het kader van de voorlopige hechtenis en in procedures bij de rechtbank en het gerechtshof. Zij denkt met u mee, helpt u bij het bepalen van de strategie en staat achter u in deze heftige periode waarin u met politie en justitie in aanraking komt.

Karina is redactielid van het Journaal Ggz en recht, gastdocent Gezondheidsrecht aan de Hogeschool Rotterdam en lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Daarnaast is zij bestuurslid van Zonta Club Rotterdam.

Wyblog