Collectieve claim grondspeculanten

Wybenga advocaten (Bert van Mieghem) bereidt een collectieve claim voor tegen grondhandelaren die aan particuliere investeerders (veel te dure) landbouwgrond verkochten.

Uit onderzoek van Het Financieele Dagblad, gepubliceerd op 13 april 2019 (https://fd.nl/weekend/1296423/dubieuze-handel-in-kavels-veel-omvangrijker-dan-gedacht), blijkt dat particuliere beleggers bijna € 700 miljoen hebben gestoken in speculatie met landbouwgrond. Deze beleggers verkeerden bij de aankoop in de veronderstelling dat de kavels die zij kochten in korte tijd veel meer waard zouden worden omdat er bouwplannen zouden zijn. In werkelijkheid is er nog nooit een huis op zo’n kavel gebouwd. De particulieren hebben voor een veel te hoog bedrag landbouwgrond zonder enig perspectief gekocht. Zij blijven daar nu mee zitten.

Het lijkt erop dat particuliere investeerders zijn misleid. Als grondhandelaren hebben gesuggereerd dat er bouwplannen zijn terwijl dat niet zo is, zijn de investeerders bedrogen. Ook als er geen sprake is van keiharde fraude, maar van een verkeerde voorstelling van zaken, kunnen investeerders de koop vernietigen. Zij zullen dan een beroep moeten doen op dwaling. Investeerders moeten niet blijven zitten met veel te dure landbouwkavels die nooit ontwikkeld zullen worden. Voor individuele beleggers zal het niet gemakkelijk zijn hun aankoop teruggedraaid te krijgen. Wybenga advocaten bereidt daarom een collectieve claim voor namens gedupeerde beleggers.

Voor vragen of het aanmelden van een claim kunt u contact opnemen met mr. Bert van Mieghem vanmieghem@wybenga-advocaten.nl of 010 - 214 0000.

Bert van Mieghem