Geert de Vries

achtergrond: Paulus Moreelse, Vertumnus en Pomona, ca. 1630

  • Of Counsel
  • nestor in het vervoerrecht
  • misantroop met mate
  • golven baren geen zorgen

Begon zijn loopbaan in 1963 bij een van de grootste havenbedrijven in Rotterdam. Werkte in en voor de bananen. Studeerde daarna rechten aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. Was van 1971 tot en met 2010 advocaat en als zodanig werkzaam voor de scheepvaart in ruimere zin. Werkte veelvuldig voor P&I Clubs in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, waarbij hij zich vooral bezighoudt met charterdisputen, ladingschades, aanvaringen, verzekeringskwesties en alles wat daaruit voort kan vloeien. Is onder meer lid van de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht. Is nu nog als adviseur aan het kantoor verbonden.