Jeanne van Deuren

achtergrond: Adolphe Joseph Thomas Monticelli, Oursins, 1858

  • monter, scherp en to the point
  • geïnteresseerd in het verhaal achter het verhaal

Sinds april 2015 werkt Jeanne bij Wybenga Advocaten in de civiele en ondernemingsrechtelijke praktijk. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende onderwerpen die het ondernemingsrecht in brede zin raken. Haar veelzijdigheid wordt geïllustreerd door haar brede opleiding (zij behaalde de masters ondernemingsrecht en grondslagen van het recht). Jeanne staat voor de verbinding van theorie met praktijk. Wat dat laatste betreft verdient vermelding dat Jeanne al tijdens haar studie veelvuldig actief met de procespraktijk in aanraking is gekomen als buitengriffier. Als student-assistent verrichtte zij wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag ter zitting van de civiele rechter. Jeanne is verder auteur van diverse artikelen op arbeidsrechtelijk gebied.