Nardy Desloover

achtergrond: Jacoba van Heemskerck van Beest, Bild no. 15 (Segelboote), ca. 1914

  • Rotterdammer in hart en nieren
  • praktisch, gedreven én gedegen

Studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Werd in 1988 advocaat. Sindsdien heeft hij zich altijd bezig gehouden met arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en letselschaderecht. Hij is specialist op het gebied van de WW en de WIA. Hij doceert al vele jaren op het terrein van het arbeidsongeschiktheidsrecht. Ook is hij co-auteur van het Handboek Personenschade. Was van 2004 tot 2010 lid van de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten en van 2011 tot en met 2014 deken in het arrondissement Rotterdam.

Verder heeft Nardy diverse nevenactiviteiten. Hij is onder andere voorzitter van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) en bestuurslid van de Stichting Brede Raad Rotterdam, een onafhankelijk adviesorgaan van het College van B&W op de terreinen van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdwet.