Romke Wybenga

achtergrond: Canaletto, De Bacino di San Marco met de San Giorgio Maggiore, ca. 1726

  • partner
  • gedreven en vasthoudend
  • grondlegger/vormgever van het kantoor

Focus op ondernemingsrecht met inbegrip van medezeggenschapsrechtelijke aspecten. Daarnaast arbeidsrecht voor bestuurders/managers. Bestrijder van ‘kokerdenken’. Subspecialisatie op gebied van het maritiem (arbeids-)recht, met inbegrip van publiekrechtelijke aspecten. Tot zijn cliënten rekent hij ondernemingen in MKB, pelagische visserij, onderwijs- en zorginstellingen, International Transport Workers’ Federation en daaraan gelieerde organisaties. Adviseert (en procedeert zo nodig) in geschillen tussen onderneming en bestuurders, aandeelhouders, toezichthouders en managers.