Romke Wybenga

achtergrond: Canaletto, De Bacino di San Marco met de San Giorgio Maggiore, ca. 1726

  • partner
  • gedreven en vasthoudend
  • grondlegger/vormgever van het kantoor

Studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht (civielrechtelijke en staats- en administratiefrechtelijke afstudeerrichting, met daarnaast aanvullende strafrechtelijke vakken). Heeft sinds zijn toetreden tot de advocatuur in 1981 brede benadering behouden. Is een bestrijder van ‘kokerdenken’. Specialisatie in ondernemingsrecht, (collectief) arbeids- en medezeggenschapsrecht. Subspecialisatie in maritiem (arbeids-)recht met inbegrip van publiekrechtelijke aspecten. Werkt voor een breed scala aan cliënten – ondernemingen in MKB en zeevisserij, zorg- en onderwijsinstellingen, International Transport Workers’ Federation en daaraan gelieerde organisaties, bestuurders en managers. Verleent in voorkomende gevallen bijstand aan cliënten die zonder die bijstand tussen wal en schip dreigen te vallen.