Romke Wybenga

achtergrond: Canaletto, De Bacino di San Marco met de San Giorgio Maggiore, ca. 1726

  • partner
  • gedreven en vasthoudend
  • grondlegger/vormgever van het kantoor

Adviseert (en procedeert zo nodig) in geschillen tussen onderneming en bestuurders, aandeelhouders, toezichthouders en managers. Oplossingsgerichte attitude waar mogelijk. Is buiten het ondernemingsrecht in strikte zin ook werkzaam op het gebied van arbeidsrecht / medezeggenschapsrecht. Bestrijder van ‘kokerdenken’. Subspecialisatie op gebied van het maritiem (arbeids-)recht, met inbegrip van publiekrechtelijke aspecten. Tot zijn cliënten rekent hij ondernemingen in MKB, pelagische visserij, onderwijs- en zorginstellingen, International Transport Workers’ Federation en daaraan gelieerde organisaties.