Shiri Scheimann

achtergrond: Michelangelo Cerquozzi, De granaatappeloogst, ca. 1640-1660

  • grondig, empathisch en vasthoudend
  • lid vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators 'vFAS'
  • behandelt familiezaken met een internationaal karakter
  • opgenomen op de lijst van specialisten in internationale kinderontvoeringen (Centrum IKO)
  • native English speaker
  • behandelt onderwijsgeschillen

Shiri Scheimann is sinds 1997 als advocaat werkzaam bij Wybenga Advocaten. Daarvoor woonde ze in Israël. Op haar dertigste volgde zij haar droom en ging zij rechten studeren in Nederland aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als afstudeerrichting privaat- en gezondheidsrecht. Zij is gespecialiseerd in personen- en familierecht, met name in zaken met internationale aspecten, en in onderwijsrecht. Zij is tevens scheidingsbemiddelaar en mediator. Zij is lid van de specialistenvereniging vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars) en is opgenomen op de lijst van specialisten in internationale kinderontvoeringen (Centrum IKO).

Shiri heeft een diepgaande kennis en ervaring op een breed terrein zoals zaken rond scheiding, verbreking samenleving, erfrechtelijke kwesties, kinderen, onderbewindstelling, mentorschap en ondercuratelestelling, kinderalimentatie, partneralimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, boedelscheidingen, gezag en omgang, geschillen over kinderen of ouderschap, afstammingskwesties zoals erkenningen, ontkenningen, vaderschapsacties, adoptie en jeugdrecht. Zij adviseert regelmatig in zaken omtrent internationale verhuizingen en internationale kinderontvoeringen. Haar moedertaal is Engels, daarnaast spreekt zij vloeiend Ivriet. Shiri heeft vanwege ruime ervaring met zaken met een internationaal karakter grote affiniteit met expats. 

Naast familiezaken en onderwijszaken behandelt Shiri ook zaken op het gebied van het medisch tuchtrecht en gezondheidsrecht.