Werkwijze

Wybenga Advocaten doet niet mee aan 'u vraagt, wij draaien'. Doel is dat bij de cliënt ook na verloop van tijd tevredenheid blijft bestaan over de gevolgde strategie.

Er vindt een uitvoerige intake plaats. Aan 'factfinding' en analyse (daarin begrepen een kosten/baten-analyse) wordt in een vroeg stadium van iedere zaak alle aandacht gegeven. Daarmee wordt rationele besluitvorming bevorderd. Wybenga Advocaten werkt nauw samen met experts in andere disciplines, waaronder fiscalisten.

Wybenga Advocaten werkt in zaken met internationaal-rechtelijke aspecten samen met buitenlandse advocatenkantoren. Daarbij behoudt Wybenga Advocaten steeds volledige zelfstandigheid. Van gedwongen winkelnering zal nooit sprake zijn.