Wie zijn wij?

Wybenga Advocaten is een Rotterdams kantoor waar de klassieke beroepsuitoefening van de advocatuur centraal staat. Ons professionele plezier ontlenen we aan het uitoefenen van het vak zoals het ‘eigenlijk’ bedoeld is. Onze advocaten laten zich op alle fronten kennen als inhoudelijk gedreven professionals.

Het kantoor hanteert bij het verlenen van diensten een lange termijn-focus. Goed juridisch advies is altijd gericht op een uitkomst die ook na verloop van tijd nog tot tevredenheid stemt. Dat verklaart ons motto “Advies dat aan waarde wint”. Van daaruit pogen wij weerstand te bieden aan de emotie die schreeuwt om een snel en indrukwekkend resultaat.

De beroepsopvatting binnen het kantoor Wybenga Advocaten is te karakteriseren als maatschappelijk verantwoord ondernemen avant la lettre. Het is voor Wybenga Advocaten geen modeverschijnsel, maar iets dat van meet af aan wezenlijk is geweest voor het kantoor. De rechtspraktijk wordt 'klasseloos' uitgeoefend, zonder aanzien des persoons. De aan het kantoor verbonden advocaten manifesteren zich bovendien in allerlei maatschappelijke en culturele nevenfuncties.

Rechtsbijstand wordt verleend aan ondernemingen en instellingen, maar ook aan particulieren. Op het gebied van het psychiatrische patiëntenrecht en sociale zekerheidsrecht wordt rechtsbijstand ook op basis van een toevoeging verleend.