Adviseren en procederen

Bij Wybenga Advocaten staat de klassieke beoefening van de advocatuur centraal. Dat betekent dat wij de cliënt niet alleen adviseren, maar juist ook in civiele, bestuursrechtelijke, straf- en tuchtprocedures ter zijde kunnen staan.

Wybenga Advocaten vindt het belangrijk te anticiperen op maatschappelijke en juridische veranderingen. In onze advies- en procespraktijk is de strategie steeds gericht op het beheersbaar maken en houden van de aan de orde zijnde problematiek, met name door goed voorbereid te zijn op mogelijke complicaties en ontwikkelingen. Daarmee komt een aanpak tot stand die verder reikt dan de korte termijn. Zo’n aanpak leidt tot advies dat aan waarde wint.