Echtscheiding op maat

U bent getrouwd, maar u wilt uit elkaar. Hoe nu verder? Wie gaat waar wonen? Waar gaan de kinderen naar toe? Hoe wordt de zorg- en contactregeling ingevuld? Moet één van u alimentatie voor de ander gaan betalen? Hoe wordt uw vermogen verdeeld? Wij helpen u bij het beantwoorden van deze vragen.

Iedere echtscheidingsprocedure verloopt anders. Naast de juridische aspecten spelen ook uw emotionele en financiële situatie een belangrijke rol bij de bepaling van uw echtscheidingstraject. Als u kinderen hebt, dient u met uw partner afspraken te maken over de invulling van het ouderschap na de echtscheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook dient een bedrag aan kinderalimentatie te worden voldaan aan degene bij wie de kinderen hoofdverblijfplaats hebben.

Als een van u beiden niet kan voorzien in eigen levensonderhoud en dit redelijkerwijs ook niet kan worden verlangd, kan een bedrag aan partneralimentatie worden vastgesteld, als de ander daartoe de financiële mogelijkheden heeft. Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan dient deze gemeenschap verdeeld te worden. Ingeval huwelijksvoorwaarden zijn opgemaakt, moeten deze worden afgewikkeld. Ook is het van belang dat u uw oudedagvoorzieningen regelt. Zo kan uw pensioen verevend worden of kan conversie plaatsvinden.

Klik HIER voor de themasite Echtscheiding op maat, waarop meer informatie te vinden is over de dienstverlening van de advocaten en mediators van Wybenga Advocaten.