Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

De sectie Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht van Wybenga Advocaten bestaat uit advocaten met gedegen expertise en kennis op het terrein van het aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht. Zij staan ondernemingen, bestuurders, beroepsbeoefenaren en particulieren bij, zowel in als buiten rechte. Het kan gaan om zaken waarin cliënten schade bij een derde partij willen verhalen, maar ook om het voeren van verweer tegen ingestelde claims. De advocaten van de sectie Verzekering en aansprakelijkheid adviseren ook over het afdekken van (contractuele) risico’s om aansprakelijkstellingen te voorkomen.

Zaken die door de advocaten van de sectie Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht worden behandeld zijn veelal gerelateerd aan het ondernemingsrecht (aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders), het arbeidsrecht (aansprakelijkheid van werkgevers) en het bestuursrecht (overheidsaansprakelijkheid). Een brede kennis is daarom vereist. Wybenga Advocaten heeft op veel van deze terreinen gespecialiseerde kennis in huis. Omdat de lijnen binnen het kantoor kort zijn, kan deze kennis in elke aansprakelijkheidskwestie direct worden benut.