Arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht

De sectie Arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht bij Wybenga Advocaten wordt vertegenwoordigd door een team van gedreven advocaten. Zij zijn specialisten op hun vakgebied en werken nauw samen met andere secties, bijvoorbeeld de sectie Ondernemingsrecht. De advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij. Naast uw vragen over het individueel of collectief ontslagrecht, kunt u bij hen terecht voor vragen op het gebied van arbeid en zorg, werkgeversaansprakelijkheid, arbeid en ziekte, re-integratie, overgang van onderneming, medezeggenschap en statutair bestuurderschap. Ook kunt u (flexibele) arbeidscontracten laten opstellen of personeelsreglementen laten controleren.

Ten aanzien van de toegang tot de (Nederlandse/EU) arbeidsmarkt - bijvoorbeeld ter zake van tewerkstellingsvergunningen - is eveneens expertise beschikbaar. Wybenga Advocaten adviseert en procedeert onder andere op het gebied van toegang tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld over de ICT-regeling en de kennismigrantenregeling. Onder andere bij intra-concern overplaatsing spelen deze regelingen een rol. Daarnaast onderscheidt het kantoor zich door de unieke expertise op het gebied van het (maritiem) internationaal arbeidsrecht.