Bestuursrecht

De advocaten van Wybenga Advocaten voeren een brede bestuursrechtelijke praktijk. Zij adviseren particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in bestuursrechtelijke procedures inzake onder meer tewerkstellingsvergunningen, subsidies, uitkeringen, boetebesluiten en overheidsaansprakelijkheid.

De sectie Bestuursrecht van Wybenga Advocaten heeft specifieke ervaring met ambtenaren in zaken betreffende hun rechtspositie, het aanvragen en verkrijgen van tewerkstellingsvergunningen voor werkgevers en het bijstaan van onderwijsinstellingen. Bovendien is expertise aanwezig op het gebied van Europees migratierecht, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken) en de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen voor werkgevers en werknemers.

De advocaten van de sectie Bestuursrecht voeren geregeld procedures bij de rechtbank, maar ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.