Gezondheidsrecht

De advocaten van Wybenga Advocaten voeren een brede gezondheidsrechtelijke praktijk. Zo adviseren zij ondernemingen en instellingen in de zorg omtrent governance en daarmee samenhangende kwesties (aanpassing statuten en reglementen voor Raad van Bestuur en Raad van Toezicht), bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van toezichthouders, financiering en contracten. Daarnaast hebben de specialisten gezondheidsrecht ruime ervaring in het bijstaan van medisch beroepsbeoefenaren.

De sectie Gezondheidsrecht verleent regelmatig rechtsbijstand in procedures. Naast de ‘gewone’ verbintenisrechtelijke zaken in de zorg betreft het bijvoorbeeld maatschapsconflicten, strafzaken tegen medisch beroepsbeoefenaren en tuchtzaken.