Maritiem recht

Maritiem recht heeft betrekking op alle juridische aspecten van het vervoer over water in de ruimste zin. Wybenga Advocaten heeft van oudsher een focus op het (typisch Rotterdamse) gebied van het zeerecht. Het kantoor staat veel ondernemingen in de haven en de scheepvaart bij, waaronder reders, belangenorganisaties, aannemers, agenten, opslagbedrijven, scheepswerven en zeevarenden.

Het maritiem recht vormt een geheel eigen rechtsgebied. De toepasselijke wet- en regelgeving wijkt af van de standaard in het burgerlijk wetboek en is grotendeels gebaseerd op internationale verdragen. De specialisten maritiem recht van Wybenga Advocaten hebben de expertise in huis die nodig is voor adequate advisering op dit gebied.

Ingeval van een uitstaande maritieme vordering kan deze in veel gevallen eenvoudig worden geïncasseerd door beslag te laten leggen op het betreffende zeeschip. Wybenga Advocaten heeft daar veel ervaring mee en kan dit zorgvuldig en snel bewerkstelligen. Regelmatig wordt daarbij samengewerkt met buitenlandse advocaten als dat nodig is. Wordt de vordering ondanks beslag niet betaald, dan kan het uitlopen op een gerechtelijke veiling van het zeeschip. Ons kantoor veilt al jarenlang zeeschepen. Daarbij is van belang dat Nederland één van de aantrekkelijkste beslag- en executiejurisdicties ter wereld heeft. 

Bovendien heeft Wybenga Advocaten bijzondere kennis in huis van het maritieme arbeidsrecht. Met vragen rondom de tewerkstelling van zeevarenden kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld welke afspraken in een Seafarer employment agreement moeten worden gemaakt, welke maatregelen moeten worden getroffen ingeval van wangedrag aan boord door een zeevarende of hoe te handelen bij een arbeidsongeval, al dan niet met dodelijk afloop. Ook ingeval van een (naderend) scheepsfaillissement staat ons kantoor betrokkenen bij.

Wybenga Advocaten heeft specifieke kennis op het gebied van de zeevisserij, een bijzondere sector met eigen (wettelijke) regels. Het kantoor staat brancheverenigingen en rederijen bij in de kottervisserij, trawlvisserij en pelagische visserij.