Ondernemingsrecht

Een deel van de advocaten van Wybenga Advocaten is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en vennootschapsrecht. De advocaat ondernemingsrecht houdt zich onder meer bezig met de interne juridische aspecten van de rechtspersoon (corporate governance, toezicht op de onderneming, verhouding bestuur aandeelhouders, benoeming en ontslag van bestuurder, verdeling van bevoegdheden binnen het bestuur). De sectie Ondernemingsrecht van Wybenga Advocaten richt zich op grote en kleinere bedrijven (MKB), en staat daarnaast veel instellingen bij in de non-profitsector.

Onze cliënten waarderen dat we niet alleen adviseren, maar zo nodig ook procederen. Er is ruime ervaring op het gebied van procedures met betrekking tot schadevergoeding, incasso van geldvorderingen en beslaglegging, aansprakelijkheid, gevolgschade, intellectueel eigendomsrechten, ontbinding van overeenkomsten. Cliënten zijn onder meer onderwijsinstellingen, instellingen in de gezondheidszorg, retailketens, ondernemingen in de tuinbouw (sierteelt), zakelijke dienstverleners, ondernemingen in de offshore en de maritieme sector, detacheringsbureaus.