Sanctie- en tuchtrecht

Sanctierecht omvat behalve het strafrecht ook het bestuursrechtelijk sanctierecht en het tuchtrecht. Wybenga Advocaten richt zich in dit verband in het bijzonder op beroepsbeoefenaren als notarissen, advocaten, accountants en medici en op zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Het strafrecht wordt in brede zin beoefend. De strafrechtadvocaten houden zich bezig met onder meer medisch strafrecht, ondernemingsstrafrecht, regulier strafrecht en ontnemingszaken. Van oudsher heeft Wybenga Advocaten een focus op artsen en andere medische beroepsbeoefenaren die met het strafrecht in aanraking komen.

Beroepsbeoefenaren, bedrijven en instellingen hebben meer en meer te maken met regelgeving van en controle door overheden en toezichthouders. Dit heeft grote impact op organisaties en personen, bijvoorbeeld in de vorm van sancties en tuchtrechtelijke maatregelen, vragen rond aansprakelijkheid en doorzoekingen door Justitie. Een bijzonderheid is dat een aantal van de aan Wybenga Advocaten verbonden advocaten ook zelf als toezichthouder actief is geweest.

In tuchtrechtelijke zaken wordt op de specialisten sanctie- en tuchtrecht een beroep gedaan door artsen en andere zorgverleners, advocaten, notarissen en accountants. In het kader van tuchtzaken doen zich vaak ook vragen voor op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Wybenga Advocaten bundelt op het gebied van sanctie- en tuchtrecht een groot aantal krachten vanuit verschillende disciplines (strafrecht, bestuursrecht, civiel recht). De diverse aan de orde zijnde aspecten kunnen daardoor steeds integraal worden behandeld.

Tot slot zijn de advocaten van deze praktijkgroep actief in de (preventieve) onderzoekspraktijk. Dit houdt in het verrichten van interne onderzoeken bij instellingen of ondernemingen als er problemen dreigen (met een toezichthouder, bij (financiële) fraude, integriteitsvragen of als er reputatierisico’s zijn). De advocaten horen betrokkenen, onderzoeken documenten en dragen oplossingen aan om escalatie te voorkomen.