Strafrecht

De strafrechtspecialisten van Wybenga Advocaten houden zich bezig met onder meer medisch strafrecht, ondernemingsstrafrecht, regulier strafrecht en ontnemingszaken. Waardering genieten de strafrechtadvocaten niet alleen voor de inhoudelijke zorg en behandeling, maar ook voor de begeleiding en het regisseren van media-aandacht ten behoeve van de cliënt, onverschillig of het daarbij gaat om particulieren dan wel bedrijven, instellingen of overheden die met het strafrecht in aanraking komen.

Van oudsher heeft de sectie strafrecht van Wybenga Advocaten een focus op artsen en andere medische beroepsbeoefenaren die met het strafrecht in aanraking komen.