Tanden van het recht

De advocaten van Wybenga Advocaten voeren een brede procespraktijk. Zij staan particulieren, ondernemingen en diverse rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg, diverse verenigingen en stichtingen, coöperaties) bij in procedures op het gebied van het arbeidsrecht, het vennootschaps- en ondernemingsrecht, het personen-, familie- en jeugdrecht, aansprakelijkheid uit bijvoorbeeld overeenkomst en onrechtmatige daad, aandeelhoudersgeschillen en pensioengeschillen.

Op het gebied van het bestuursrecht heeft Wybenga Advocaten ruime ervaring met procedures ter zake van de rechtspositie van ambtenaren, verblijfsvergunningen, tewerkstellingsvergunningen, subsidies, uitkeringen en bestuurlijk toezicht.

Procedures worden gevoerd bij kantonrechters en rechtbanken door vrijwel het hele land, de diverse gerechtshoven, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, maar ook bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, bij arbiters, bij bestuursorganen (bezwaar en administratief beroep) en diverse tuchtcolleges in zaken betreffende medisch en advocatentuchtrecht.