Sociale zekerheidsrecht

De advocaten van Wybenga Advocaten voeren een gespecialiseerde praktijk op het gebied van het sociale zekerheidsrecht en sociale voorzieningen. Zij adviseren particulieren en rechtspersonen (ondernemingen, maatschappelijke organisaties en instellingen in de zorg) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in bezwaar- en beroepsprocedures inzake onder meer arbeidsongeschiktheid, premies, sanctiebesluiten, werkloosheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen. Ook hebben zij specialistische kennis van de Koppelingswet en de mogelijkheid van export van uitkeringen (AOW, kinderbijslag).

De sectie sociale zekerheid van Wybenga Advocaten heeft ruime ervaring met het bijstaan van particulieren in geschillen over uitkeringen. Voor werkgevers is veel expertise aanwezig op het gebied van de diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen. De advocaten kunnen ondernemers adviseren over de mogelijkheden voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten, maar ook over de risico’s op en rechtmatigheid van loonsancties.

De specialisten van de sectie sociale zekerheid voeren geregeld procedures bij de rechtbank, maar ook bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale zekerheid.