Vacatures

Adviezen van waarde
Wybenga Advocaten is een Rotterdams kantoor waar de klassieke beroepsuitoefening van de advocatuur centraal staat. Ons professionele plezier ontlenen we aan het uitoefenen van het vak zoals het ‘eigenlijk’ bedoeld is. Onze advocaten laten zich op alle fronten kennen als inhoudelijk gedreven professionals. Tot uitgangspunt dient dat goed juridisch advies steeds moet zijn gericht op een uitkomst die ook na verloop van tijd tot tevredenheid stemt. Dat vraagt van de advocaat een nuchtere blik, buitengewone analytische en communicatieve vaardigheden, kennis, inzicht en overzicht. Alleen daarmee komt een aanpak tot stand die verder reikt dan de korte termijn. En die leidt tot adviezen die vertrouwen geven en in alle opzichten van waarde zijn en blijven. 

Dat verklaart het motto “Advies dat aan waarde wint”.

Een breed kantoor met een dito blik
Wybenga Advocaten is actief op een groot aantal rechtsgebieden. Wij realiseren meerwaarde door nauwe onderlinge samenwerking, maar ook door intensieve afstemming met experts uit andere vakgebieden, waaronder fiscalisten. Rechtsbijstand wordt verleend aan ondernemingen en instellingen, maar - kenmerkend voor het kantoor - ook aan partijen en personen die tussen wal en schip dreigen te raken. De rechtspraktijk wordt ‘klasseloos’ uitgeoefend, zonder aanzien des persoons.

Wybenga Advocaten zoekt een talentvolle en gemotiveerde

ADVOCAAT-STAGIAIR  M/V

op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.

Gevraagd profiel

 • goede studieresultaten
 • onafhankelijke geest
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als in geschrift
 • doortastend èn met diepgang
 • brede maatschappelijke belangstelling

 Karakteristieken Wybenga Advocaten

 • zakelijke attitude met een sociaal gezicht
 • er wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd
 • open cultuur
 • voortreffelijk voorzieningenniveau
 • uitstekende werksfeer met volop ontplooiingsmogelijkheden
 • bijzonder vormgegeven kantoor op aantrekkelijke locatie in centrum van Rotterdam (tussen Coolsingel en Erasmusbrug)

Uw sollicitatie, voorzien van cijferlijsten en stagebeoordelingen, kunt u richten aan Aldert van der Bent, managing partner, bij wie ook nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen.