Bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders en ondernemers

Bestuurders, toezichthouders (commissarissen), aandeelhouders en ondernemers maken gebruik van de diensten van Wybenga Advocaten bij een breed scala van onderwerpen. Het gaat daarbij om governance-gerelateerde vraagstukken, om het opstellen van contracten, en waar nodig om bijstand in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures. De sectoren waarin Wybenga Advocaten veelal actief is zijn haven en handel, tuinbouw en industrie, zorg en onderwijs, ICT.

De ondernemingsrechtadvocaten van Wybenga Advocaten voeren een brede proces- en adviespraktijk. Zij adviseren ondernemingen en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg, diverse verenigingen en stichtingen, coöperaties) omtrent de structuur van de onderneming en de governance (bijvoorbeeld de oprichting van een STAK, de instelling van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht), bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van toezichthouders, en zaken als algemene voorwaarden, intellectuele eigendom, onrechtmatige concurrentie, ICT-recht (SLA, SaaS overeenkomsten, e-commerce).

De sectie Ondernemingsrecht van Wybenga Advocaten heeft ruime ervaring met herstructureringen van ondernemingen, overnames, fusies en splitsingen. Het kantoor adviseert onder meer over bedrijfsovernames in de vorm van fusie, aandelenoverdracht, activa- passiva transactie, management buy out, en alles wat samenhangt met de overname (due diligence, financiering, garanties, aansprakelijkheid, overgang van werknemers).

Onze cliënten waarderen dat we niet alleen adviseren, maar zo nodig ook procederen. Er is ruime ervaring op het gebied van procedures met betrekking tot schadevergoeding, incasso van geldvorderingen en beslaglegging, aansprakelijkheid, gevolgschade, intellectueel eigendomsrechten, ontbinding van overeenkomsten. Geschillen waarover geregeld geprocedeerd wordt, betreffen conflicten tussen aandeelhouders onderling.

De sectie Ondernemingsrecht voert geregeld procedures bij de rechtbank, maar ook bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (enquêteprocedures) en in arbitrage.

Het kantoor heeft een bijzondere focus op familiebedrijven.