Familie en gezin

Een belangrijk deel van de familierechtpraktijk bestaat uit de juridische afwikkeling van de echtscheiding. Het gaat daarbij om meer dan de scheiding zelf. De familierechtadvocaten van Wybenga Advocaten hebben expertise op het gebied van alimentatie (kinderalimentatie en partneralimentatie), gezag, de omgangsregeling, verblijfplaats van de kinderen en pensioenverevening.

In voorkomende gevallen treedt de advocaat op voor beide partners (echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek). De afspraken rondom de echtscheiding worden in dat geval vastgelegd in een convenant, dat in overleg wordt opgesteld.

Onze advocaten zijn getraind in mediation- en coachingtechnieken voor het bereiken van een optimaal resultaat. Wij zorgen voor oplossingen waarmee lange termijnbelangen worden gediend.

Het kan verstandig zijn om gedurende het huwelijk een check uit te voeren op uw huwelijkse voorwaarden. Uw (financiële) situatie is mogelijk gewijzigd sinds de voorwaarden werden opgesteld. Vooral huwelijkse voorwaarden waarin is afgesproken om jaarlijks het overgespaarde inkomen te verdelen (een periodiek verrekenbeding) hebben onderhoud nodig. Wij kunnen uw huwelijkse voorwaarden beoordelen en zo nodig adviseren over aanpassing of aanvulling daarvan.

Zowel bij het aangaan als bij het verbreken van (huwelijkse) relaties kan het belang van een onderneming aan de orde zijn. De continuïteit van het bedrijf zal steeds moeten worden gewaarborgd. Binnen het kantoor Wybenga Advocaten bestaat een gedegen kennis van het brede terrein van het ondernemingsrecht. Indien nodig wordt samengewerkt met gespecialiseerde fiscalisten.

Wybenga Advocaten heeft veel ervaring met internationaal familierecht, internationale echtscheidingen en het verlenen van bijstand in zaken van (internationale) kinderontvoering. Van kinderontvoering is sprake wanneer kinderen onrechtmatig aan gezag worden onttrokken.

Ons kantoor kent een lange traditie in het jeugdrecht. In voorkomende gevallen wordt samengewerkt met een orthopedagoog/mediator.

Klik HIER voor de themasite Echtscheiding op maat, waarop meer informatie te vinden is over de dienstverlening van de advocaten en mediators van Wybenga Advocaten.