Ondernemingsraden en cliëntenraden

Wybenga Advocaten adviseert en begeleidt ondernemingsraden op het gebied van het medezeggenschapsrecht. Wybenga Advocaten staat van oudsher ondernemingsraden van (grotere) ondernemingen bij. Ons kantoor geeft advies over (collectief) arbeidsrecht en de Wet op de ondernemingsraden (WOR), maar ook over de oprichting van een ondernemingsraad (OR) of cliëntenraad. Ondernemingsraden schakelen Wybenga Advocaten bijvoorbeeld in bij een reorganisatie, een herstructurering die mogelijk leidt tot het vervallen van arbeidsplaatsen, voorgenomen sluiting van een vestiging van het bedrijf en belangrijke beleidswijzigingen.

Wybenga Advocaten staat de OR bij in instemmings- en adviesprocedures. Daarbij wordt rekening gehouden met grensoverschrijdende elementen die zich daarbij kunnen voordoen, bijvoorbeeld wanneer de moedermaatschappij of een nevenvestiging in het buitenland is gevestigd. Het kantoor heeft ruime ervaring met dergelijke internationale aspecten.

Veelal gaat de begeleiding van de ondernemingsraad gepaard met een goed contact met de directie. Een gezonde verstandhouding tussen de directie en de ondernemingsraad is meestal in beider belang. Wij zorgen voor oplossingen waarmee lange termijnbelangen worden gediend.

Wanneer dat nodig is, procedeert Wybenga Advocaten voor de ondernemingsraad bij de Kantonrechter of de Ondernemingskamer.

Wybenga Advocaten is ook actief op het terrein van cliëntenmedezeggenschap. Wybenga Advocaten werkt veel voor instellingen op het gebied van zorg en welzijn (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, thuiszorg, maatschappelijk werk, kinderopvang). Het kantoor is daarom bij uitstek in staat de cliëntenraad van een zorginstelling te adviseren.