Wyblog

Een blik in de smaakvolle keuken van Wybenga Advocaten, met regelmatig een nieuw opiniestuk, actuele uitspraak of anderszins relevante ontwikkeling binnen onze rechtspraktijk.

Originaire eigendomsverkrijging

19 Jun 2017 Door: Pieter Hamer

Hoeveel zekerheid kunt u ontlenen aan een overeengekomen eigendomsvoorbehoud?

Privacyrechten voor werknemers; bent u bekend met de nieuwe regels?

18 Apr 2017 Door: Juliëtte Röben

U hebt tot 25 mei 2018 de tijd om uw bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Welke veranderingen brengt dit voor uw organisatie met zich?

Pensioenontslagbeding of pensioenopzegging en wanneer: wat is wijsheid?

04 Apr 2017 Door: Trudy van der Pijl

Hoe richt u het proces naar pensionering van uw medewerkers zo goed mogelijk in, nu pensioenleeftijd en AOW-leeftijd niet langer automatisch gelijk zijn?

Vergaande rechterlijke maatregelen bij weigering omgang

15 Mar 2017 Door: Shiri Scheimann

Wat doe je als een ouder echt niet wil, ook nog de zaak traineert, steeds maar uitstel vraagt van zittingen en steeds ter zitting aan de rechters toezegt voortaan wel bereid te zijn de omgangsregeling na te komen?

Ziek of ongeoorloofd afwezig?

24 Feb 2017 Door: Juliëtte Röben

Het is belangrijk dat regels omtrent ziekteverzuim duidelijk zijn en vastliggen in een verzuimprotocol dat toegankelijk is voor alle werknemers.