Wyblog

Een blik in de smaakvolle keuken van Wybenga Advocaten, met regelmatig een nieuw opiniestuk, actuele uitspraak of anderszins relevante ontwikkeling binnen onze rechtspraktijk.

Overheidstool transitievergoeding onjuist!

21 sep 2018 Door: Walla al Jaboury

Online tools voor het berekenen van de transitievergoeding zijn populair. Sommige tools lijken echter berekeningsfouten te maken.

Werk aan de winkel in de windenergie: Arbeidstijdenregime aangepast

13 sep 2018 Door: Kirsten Boele

Het afwijkende arbeidstijdenregime voor offshore mijnbouw geldt straks ook voor de windenergiesector, maar de wetswijziging roept nog wel vragen op.

Het 'slapende dienstverband'; hoe staat het ermee?

29 mei 2018 Door: Walla al Jaboury

Een update over de ontwikkelingen omtrent het slapende dienstverband.

De onderverhuurovereenkomst (Deel I: woonruimte)

24 mei 2018 Door: Pieter Hamer

Het staat een huurder niet zonder meer vrij een woning onder te verhuren. De huurder is zich niet altijd bewust van de potentiele gevolgen van onbevoegde onderverhuur.

Stuiting en verjaring: De soep wordt niet altijd zo heet gegeten als ze wordt opgediend

10 mei 2018 Door: Patrick Slob

Hoe de omstandigheden van het geval van invloed kunnen zijn op de stuiting van een verjaringstermijn.