Advacaten_Wybenga_Patrick-Slob.jpg

Ondernemen

Zeevaart en visserij

Schade en aansprakelijkheid

Patrick Slob

  • open blik

  • grondig

  • nauwgezet

Patrick is sinds 2013 als advocaat werkzaam bij Wybenga Advocaten. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde aldaar de master ‘Aansprakelijkheid & Verzekering’. Patrick adviseert en procedeert, zowel voor particulieren als bedrijven. In zijn praktijk houdt hij zich voornamelijk bezig met civielrechtelijke geschillen, met meer dan bijzondere aandacht voor het aansprakelijkheidsrecht en beslag- en executierecht. Verder is Patrick werkzaam op het brede gebied van (internationale) haven en handel, waarbij hij onder meer optreedt voor reders, visserijbedrijven en zeevarenden. Hij is met enige regelmaat betrokken bij gerechtelijke veilingen van zeeschepen. Patrick is lid van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR).

 

Wyblog