Straf en tucht

Wij richten ons op het strafrecht in brede zin. Dat betekent dat wij ons bezighouden met zeer uiteenlopende strafzaken. Zowel voor individuen als voor bedrijven en instellingen. Het kantoor is van oudsher specialist in medisch strafrecht. Omdat wij de dagelijkse praktijk van zorgverleners en zorginstellingen kennen, kunnen wij een betere verdediging in strafzaken voeren.

Onze strafrechtspecialisten hebben ruime ervaring in het bijstaan van cliënten tijdens verhoren, in het kader van de voorlopige hechtenis en in procedures bij de rechtbank en het gerechtshof. Wij denken met u mee, helpen u bij het bepalen van de strategie en staan achter u in deze heftige periode waarin u met politie en justitie in aanraking komt.

Ons team adviseert ook over de beroepsregels en gedragsregels van artsen en andere zorgverleners, advocaten, notarissen, fiscalisten en accountants. Wij staan regelmatig beroepsbeoefenaren bij in klachtprocedures en tuchtzaken, maar ook cliënten die een klacht willen indienen. Wybenga Advocaten bundelt op het gebied van tuchtrecht de krachten vanuit verschillende disciplines (strafrecht, gedragsrecht, civiel recht). Wij kunnen de diverse kanten van een zaak daardoor steeds integraal behandelen.


commuun strafrecht
financieel strafrecht
ondernemingsstrafrecht
medisch strafrecht
medisch tuchtrecht
verhoorsbijstand
voorlopige hechtenis
mediabegeleiding
strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen
strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders
compliance
doorzoeking bij geheimhouders
toezicht op beroepsbeoefenaren
toezicht op zorginstellingen
toezicht op onderwijsinstellingen
bestuursrechtelijke handhaving
beroepsaansprakelijkheid
toezichthoudersaansprakelijkheid
administratieve sanctie

ontnemingsvorderingen
vermogensdelicten
gedragsrecht
klachtrecht
advocatentuchtrecht
tuchtrecht notarissen
klokkenluiders
integriteitskwesties
ambtsmisdrijven
omkoping
oplichting
witwassen
valsheid in geschrifte
fraude
beleggingsfraude
faillissementsfraude
verduistering
geweldsdelicten
mensenrechten
onttrekking aan het gezag