Een werknemer die een verkeersongeluk heeft gehad? Regres nemen loont!

In iedere organisatie van enige omvang komt het helaas voor: één van de medewerkers krijgt een verkeersongeluk. Uiteraard is dat vooral voor de betrokken persoon erg vervelend, maar u, als werkgever, draagt daar organisatorisch en financieel de gevolgen van. Organisatorisch, omdat de opengevallen arbeidsplaats moet worden vervuld om het productieproces niet te zeer te ontregelen. Financieel, omdat u het loon van de werknemer moet doorbetalen. Afhankelijk van de ernst van het letsel kan dat tot 104 weken het geval zijn. Daarnaast draagt u vaak ook nog diverse re-integratiekosten.

Bij de meeste verkeersongevallen is vrij snel duidelijk wie de aansprakelijke partij is. Daar hoeft men geen briljant jurist voor te zijn. Is die aansprakelijkheid vastgesteld - én is dat de wederpartij van uw werknemer - dan is het erg verstandig om de aansprakelijke wederpartij te benaderen en aldaar de loonschade die u lijdt te claimen. Men noemt dit het "nemen van regres".

Uit de wet- en regelgeving vloeit voort dat die loonschade in beginsel bestaat uit de nettobetalingen die u aan uw zieke/arbeidsongeschikte werknemer moet voldoen. Daarnaast kunnen ook allerlei re-integratiekosten – bedoeld om de betrokken werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag te krijgen (eventueel in aangepast werk) – bij de wederpartij worden gevorderd.

Inschakeling van een advocaat loont al snel. De schade die u lijdt, loopt immers al snel in de vele duizenden euro’s. Zonde om dat te laten lopen!

ArbeidNardy Desloover