Leidraad terugvorderen courtage of bemiddelingskosten (mét voorbeeld sommatiebrief!)

Naar aanleiding van de vele reacties op het Wyblog over onverschuldigd betaalde bemiddelingskosten/courtage aan de bemiddelaar is besloten een korte leidraad en een voorbeeld sommatiebrief op te stellen aan de hand waarvan u het ten onrechte betaalde geldbedrag kunt terugvorderen.

Ga om te beginnen na of de volgende punten op u van toepassing zijn:

  1. U heeft een woonruimte gehuurd/gekocht via een bemiddelaar (bijvoorbeeld een makelaar).

  2. U heeft deze woonruimte gehuurd/gekocht als consument.

  3. De woonruimte betreft een zelfstandige woonruimte.1

  4. De bemiddelaar trad niet alleen op voor u, maar ook voor de verhuurder/verkoper.2

  5. Het was voor u niet mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de verhuurder/verkoper.

  6. De bemiddelaar heeft geen zoekwerkzaamheden naar woonruimte in opdracht van u verricht.

  7. U heeft bemiddelingskosten / courtage betaald aan de bemiddelaar.

  8. Er zijn nog geen vijf jaren verstreken nadat u de bemiddelingskosten/courtage heeft betaald.3

Wanneer de bovenstaande acht punten op u van toepassing zijn, is het aannemelijk dat u de bemiddelingskosten/courtage onverschuldigd aan de bemiddelaar hebt betaald én dat u deze kosten met succes kunt terugvragen van de bemiddelaar.

Het terugvragen van de bemiddelingskosten/courtage begint (en eindigt hopelijk) met een sommatiebrief waarin u de bemiddelaar verzoekt de kosten terug te storten. Een voorbeeld van een sommatiebrief vindt u hier. Het staat u vrij van dit voorbeeld gebruik te maken.

Indien de bemiddelaar niet (op de gewenste wijze) reageert, dan kunt u hulp inschakelen van bijvoorbeeld een deurwaarder, advocaat of andere juridische dienstverlener. De inschakeling van hulp zal kosten met zich meebrengen. In veel gevallen komen deze kosten echter voor rekening van de weigerachtige bemiddelaar.

___________________

1. Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen toegang, keuken en toilet. Voor kamerverhuur gaat de regeling helaas niet op. De wet wordt hieromtrent wel aangepast.
2. Dit is bijvoorbeeld al het geval wanneer u via de website van de bemiddelaar woonruimte van de verhuurder/verkoper vindt, maar niet rechtstreeks contact met de verhuurder/verkoper kan opnemen.
3. Na verloop van vijf jaar is een geldvordering verjaard.

OndernemenJeanne van Deuren