Kapiteins en schippers: pas op voor justitie!

De kapitein is de gezagvoerder en eindverantwoordelijke aan boord van een schip. Hij moet zich aan veel regels houden, zoals de scheepvaartverkeersregels.

Dit geldt des te meer voor schippers van vissersvaartuigen. Deze schippers moeten namelijk ook handelen in overeenstemming met complexe Europese visserijregels. Schippers van vissersvaartuigen mogen bijvoorbeeld niet buiten de aangewezen visserijgebieden vissen en het is verboden om visnetten met te kleine maaswijdten te gebruiken.

Maar iedereen maakt wel eens fouten, en soms gebeurt dat ook onbewust. Dit heeft consequenties.

Veel regels die gelden voor kapiteins en schippers zijn namelijk strafbaar gesteld. Dit betekent dat ingeval van een overtreding de officier van justitie kan overgaan tot strafvervolging. Dat gebeurt ook in de praktijk.

Vaak wordt bij een eerste overtreding het betalen van een geldboete aangeboden. Dit heet de strafbeschikking. De kapitein of schipper betaalt een geldbedrag en daarmee basta. Het lijkt een gewone verkeersboete, maar dat is het niet.

Een officier van justitie heeft de bevoegdheid om zelfstandig, zonder tussenkomst van een rechter, een sanctie op te leggen voor overtredingen en misdrijven waarop een gevangenisstraf is gesteld van maximaal zes jaar. Het opleggen van een strafbeschikking is een vorm van buitengerechtelijke afdoening. Bij het afgeven van een strafbeschikking is sprake van een strafrechtelijke vervolging. Het betalen van een strafbeschikking wordt gezien als een schuldbekentenis. Je hebt dan dus bekend dat je de overtreding hebt begaan. Dit staat dan vast.

Betaal je het door de officier voorgestelde bedrag, dan wordt deze strafbeschikking bij een misdrijf ook geregistreerd in je justitiële documentatie. Je hebt een strafblad. Met een strafblad kan het problematisch zijn om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen.

Onder een veroordeling valt ook een strafbeschikking. Dit betekent dat bij herhaling van het feit (recidive) ook kan worden gelet op een eerder opgelegde strafbeschikking. Dan krijg je vaak een zwaardere straf. Het kan zijn dat de zaak dan niet meer kan worden gedaan met een geldbedrag, maar dat je moet voorkomen bij de rechter.

Het is daarom belangrijk om je te laten adviseren en er goed over na te denken voordat je een strafbeschikking betaalt Het kan zijn dat de officier van justitie ten onrechte stelt dat regels zijn overtreden. Dan is het goed om je te verdedigen en niet zonder meer een bedrag te betalen om ervan af te zijn. Dit kan namelijk in de toekomst vervelende gevolgen hebben.