Advocaat stagiair

Wybenga advocaten heeft jaarlijks plaats voor 1 à 2 talentvolle en gemotiveerde advocaat-stagiairs.

Gevraagd profiel

 • goede studieresultaten

 • onafhankelijke geest

 • uitstekende communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als in geschrift

 • doortastend èn met diepgang

 • brede maatschappelijke belangstelling

Karakteristieken Wybenga Advocaten

 • zakelijke attitude met een sociaal gezicht

 • er wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd

 • open cultuur

 • voortreffelijk voorzieningenniveau

 • uitstekende werksfeer met volop ontplooiingsmogelijkheden

 • bijzonder vormgegeven kantoor op aantrekkelijke locatie in centrum van Rotterdam (tussen Coolsingel en Erasmusbrug)

Uw sollicitatie, voorzien van cijferlijsten en stagebeoordelingen, kunt u richten aan Aldert van der Bent, managing partner, bij wie ook nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen.