Kirsten Boele

  • partner

  • vindingrijk

  • gedreven en doortastend

Kirsten werkt sinds 2011 bij Wybenga Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en bovendien werkzaam op het brede gebied van haven en handel. Zij adviseert werven, reders, uitzendbureaus, opslagbedrijven, pensioenfondsen, ondernemingsraden en zeevarenden. Kirsten treedt ook op voor visserijbedrijven. Naast het reguliere arbeidsrecht adviseert Kirsten over de juridische aspecten van werken op het water, bijvoorbeeld internationale tewerkstellingsconstructies, MLC-aspecten, CAO-problematiek en handhavingskwesties, zoals het aanvechten van boetes voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Zij heeft een gevarieerde beslag- en executiepraktijk, vaak met internationale aspecten.

Kirsten heeft de Grotius-opleiding Arbeidsrecht afgerond en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA). Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van de Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam (SKAR).