Een arbeidsovereenkomst met een familielid, kan dat?

Advocaten_Wybenga_Juliette-Roben.png

Ja, een arbeidsovereenkomst kan tussen familieleden worden gesloten. Het aloude standpunt van de Centrale Raad van Beroep, dat een arbeidsrelatie tussen familieleden in beginsel niet aannemelijk is, is al enige tijd verlaten.

Hoe zit het ook alweer?
Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst moet sprake zijn van een verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, een gezagsverhouding en een verplichting tot het betalen van loon. Voorheen ging men ervan uit dat tussen familieleden geen arbeidsrelatie kon bestaan, omdat tussen familieleden geen gezagsverhouding mogelijk zou zijn.

Gezagsverhouding
Er zijn meerdere factoren die bepalend zijn om te kunnen spreken van een gezagsverhouding. De vraag of degene die de arbeid verricht aan een zeker gezag is onderworpen, moet bevestigend worden beantwoord.  Als werkgever moet u bevoegd zijn opdrachten en instructies te geven én controle uit te oefenen. Ook arbeidsrelaties tussen familieleden moeten aan de hand van deze criteria worden beoordeeld.

Uitkeringen
Een ander relevant aspect aan arbeidsrelaties tussen familieleden, is de achteruitgang van het arbeidsrecht: het sociale zekerheidsrecht. Het is belangrijk te weten hoe een werknemer (die familie is) bij het UWV staat ingeschreven. Wanneer u uw familielid als ‘meewerkend familielid’ inschrijft, behoeven bijvoorbeeld geen premies te worden afgedragen. Een meewerkend familielid heeft echter, in tegenstelling tot de reguliere werknemer, géén recht op een uitkering. Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering (en dus niet als meewerkend familielid te staan ingeschreven) zijn de volgende aandachtspunten relevant:

  • er moet een arbeidsovereenkomst ten grondslag liggen aan de verhouding;

  • er moet een (reëel) loon worden betaald;

  • het loon moet op een separate (privé)rekening worden gestort;

  • er moeten loonstroken worden verstrekt;

  • er mag geen sprake zijn van een aandeel in het bedrijf;

  • er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten met familieleden of over arbeidsovereenkomsten in het algemeen, neem dan contact op met Juliëtte Röben.