Arbeid

Het arbeidsrecht is continu in beweging. Ons team is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij zorgen er graag voor dat zaken goed geregeld zijn, met oog voor de bijzonderheden van uw organisatie. Vooraf zaken op orde hebben, kan gedoe schelen. Soms zijn er toch conflicten. Wij helpen graag bij het bereiken van een bevredigende oplossing. Het kan gaan om een regulier ontslag, maar ook om exotische vraagstukken.

Wij zijn huisadvocaat van grote internationale bedrijven en kleinere werkgevers. Wij staan ook werknemers, ondernemingsraden, pensioenfondsen en belangenorganisaties bij.


ontslag
reorganisaties
sociaal plan
arbeidsovereenkomsten
uitzendovereenkomsten
personeelsreglementen
privacy
cao's
ziekte / arbeidsongeschiktheid
loonsancties
WIA-geschillen
bestuurlijke boete
inlenersaansprakelijkheid
overgang van onderneming
medezeggenschap
arbeidsomstandigheden
werkgeversaansprakelijkheid

AOW-geschillen
Ziektewet
statutair directeur
managementovereenkomsten
expats
internationale arbeidsrelaties
flexibele arbeid
detachering
outsourcing
maritiem arbeidsrecht
tewerkstellingsvergunningen
arbeidsongevallen
concurrentie- en relatiebeding
staking / collectieve actie
gelijke behandeling
pensioenregelingen


Romke Wybenga

Romke Wybenga

Vincent Sloeserwij

Vincent Sloeserwij

Trudy van de Pijl

Trudy van de Pijl

Kirsten Boele

Kirsten Boele

Walla al Jaboury

Walla al JabouryWyblog