Romke Wybenga

  • partner

  • gedreven en vasthoudend

  • grondlegger/vormgever van het kantoor

Romke's focus ligt op het ondernemingsrecht, met inbegrip van medezeggenschapsrechtelijke aspecten. Daarnaast adviseert Romke bestuurders en managers over arbeidsrechtelijke vraagstukken. Hij is bestrijder van ‘kokerdenken’. Romke heeft een subspecialisatie op gebied van het maritiem (arbeids-)recht, met inbegrip van publiekrechtelijke aspecten. Tot zijn cliënten rekent hij ondernemingen in het mkb, visserijbedrijven, onderwijs- en zorginstellingen en de International Transport Workers’ Federation en daaraan gelieerde organisaties. Hij adviseert (en procedeert zo nodig) in geschillen tussen onderneming en bestuurders, aandeelhouders, toezichthouders en managers.

 

Wyblog