Kirsten Boele nieuwe partner Wybenga Advocaten

Kirsten Boele treedt per 1 juli 2018 toe tot de maatschap Wybenga advocaten. Zij adviseert en procedeert over juridische vraagstukken rondom werken in de maritieme sector. Kirsten Boele is strategisch partner van reders, scheepswerven, uitzendbureaus, ondernemingsraden, belangenorganisaties en zeevarenden.

Kirsten Boele