Ondernemingskamer fluit Svitzer Euromed B.V. terug!

Volgens de Ondernemingskamer (OK) heeft Svitzer niet in redelijkheid kunnen besluiten een functie te laten vervallen. De Ondernemingsraad (OR) gaf al eerder een negatief advies af. Svitzer besloot het besluit toch door te voeren. Met het ingestelde beroep bij de OK, heeft de OR - bijgestaan door advocaten Kirsten Boele en Juliëtte Röben van Wybenga Advocaten - voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd.

Svitzer wilde de functie van magazijnbeheerder laten vervallen, vanwege het stroomlijnen van procedures en om kosten te besparen. De OR kwam echter tot de conclusie dat deze doelstellingen niet zouden worden behaald. Het besluit zou juist voor méér kosten zorgen. De OR adviseerde daarom negatief, omdat de beslissing niet in het belang van de onderneming is. Svitzer zette het besluit toch door.

De OR heeft daarom beroep ingesteld. Svitzer deed een beroep op ondernemingsvrijheid. Daarnaast bleek tijdens de zitting dat nog een reden zou bestaan voor het nemen van het besluit, namelijk het concernbelang. De OK oordeelde dat deze beweegreden te laat was aangevoerd en dat het besluit vanwege de dermate gebrekkige motivering niet in redelijkheid had mogen worden genomen.  

Svitzer is verboden het besluit door te voeren. Ook een inhoudelijk beroep heeft dus kans van slagen bij de OK. Een ondernemer geniet weliswaar ondernemingsvrijheid, maar deze vrijheid gaat niet zo ver dat met het slechts 'doorlopen van een adviestraject' elke beslissing daarna zonder meer mag worden doorgevoerd. Negatief adviseren kan dus zeker zin hebben. Voor Svitzer staat overigens nog wel de mogelijkheid van cassatieberoep open.


Kirsten Boele