Ondernemen

We adviseren ondernemers. We zorgen ervoor dat uw bedrijf juridisch op orde is. Dat uw overeenkomsten goed in elkaar zitten. Dat overnames verlopen volgens plan. Dat de structuur van de onderneming naar wens is. Onze adviezen zijn oplossingen, geen juridische colleges. We maken juridische problemen niet ingewikkelder dan ze zijn. We adviseren niet alleen, maar hebben ook ruime ervaring met procederen.

We werken voor Nederlandse en internationale bedrijven, uiteenlopend van mkb tot multinationals, maar ook voor non-profit organisaties.


fusies en overnames
joint ventures en samenwerkingsverbanden
management buy-out
bedrijfsopvolging
sparring partner Raad van Bestuur
aandeelhoudersovereenkomsten
aandeelhoudersgeschillen
misbruik van meerderheidsmacht
toepassen Stichting Administratiekantoor (STAK)
certificering van aandelen
structuurregime
statuten
governance
contracten
bedrijfsovername
werknemersparticipatie
reorganisatie
faillissement
liquidatie

bestuurdersaansprakelijkheid
tegenstrijdig belang
activa/passivatransactie
financiering en zekerheden
overnameovereenkomst
splitsing bv
algemeen contractenrecht
claims
beslag en executie
algemene voorwaarden
familiebedrijven
internationale overnames
franchise- en distributieovereenkomsten
licentieovereenkomsten
huurrecht (290, 230a)
intellectuele eigendom
merknaam, handelsnaam, merkinbreuk
onrechtmatige concurrentie
ict-recht
mediation


Romke Wybenga

Romke Wybenga

Pieter Hamer

Pieter Hamer

Patrick Slob

Patrick Slob

Vincent Sloeserwij

Vincent Sloeserwij

Bert van Mieghem

Bert van Mieghem

Aldert van der Bent

Aldert van der Bent

Emma Sieben

Emma SiebenWyblog