Bert van Mieghem

  • partner

  • vindingrijk

  • nuchter en pragmatisch

Bert studeerde in Leiden en werkt sinds 2007 bij Wybenga Advocaten. Hij staat ondernemingen en particulieren bij in civiele en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij adviseert, onderhandelt en procedeert. Bert spreekt en schrijft vloeiend Duits en heeft bijzondere belangstelling voor en ervaring met juridische kwesties met een Duits(talig) aspect. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bijstand aan Duitse bedrijven met een geschil in Nederland en de begeleiding van Nederlandse ondernemingen die actief worden op de Duitse markt.

In 2014 heeft Bert de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht afgerond.

 

Wyblog