De voornemens van het nieuwe kabinet op het gebied van het arbeidsrecht.

Advocaten_Wybenga_Juliette-Roben.png

Breken er in 2018 (wederom) spannende tijden aan in de arbeidsrechtpraktijk? Of vallen de mogelijke veranderingen in de praktijk wel mee?
Ik zet een aantal voorgenomen veranderingen voor u op een rijtje:

 1. Nieuwe ontslaggrond: cumulatie
  Het is nu niet mogelijk om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren, maar – als het aan het nieuwe kabinet ligt –  komt er een nieuwe ontslaggrond bij: de cumulatiegrond. Op basis hiervan kan de werkgever verschillende ontslagredenen combineren. Wel kan de rechter in zo’n geval een extra vergoeding aan de werknemer toekennen (boven op de transitievergoeding). De hoogte van een dergelijke vergoeding is maximaal de helft van de transitievergoeding.

 2. Direct recht op een transitievergoeding
  Het kabinet wil de regeling omtrent de transitievergoeding wijzigen, het kabinet wil namelijk dat werknemers direct recht op een transitievergoeding krijgen. De teller voor deze wettelijke vergoeding gaat aldus vanaf de eerste dag in dienst lopen. Waar voorheen (huidige) werknemers eerst twee jaren in dienst moesten zijn om bij ontslag deze vergoeding te ontvangen, ontstaat het recht op deze vergoeding in de toekomst direct bij indiensttreding.

 3. Transitievergoeding lager na tien jaar dienstverband
  Waar de werkgever door de bovengenoemde maatregel veel meer transitievergoedingen zal zijn verschuldigd, worden de kosten (als het aan het kabinet ligt) voor de transitievergoeding van werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest lager. De opbouw voor de transitievergoeding wijzigt. Onder het huidige recht heeft een werknemer (voor de gewerkte jaren vanaf tien jaar in dienst) recht op een half maandsalaris per gewerkt jaar. Dit verandert in een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

 4. Maximale proeftijd verhoogd naar vijf maanden
  Naast een proeftijd van één maand (bij arbeidsovereenkomsten vanaf zes maanden maar korter dan twee jaar) is het straks ook de bedoeling om de mogelijkheid van een proeftijd van drie maanden op te nemen voor overeenkomsten langer dan twee jaar. Wil een werkgever de (nieuwe) werknemer direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden? Dan is een proeftijd van maximaal vijf maanden toegestaan.

 5. Compensatie bij ontslag door lang ziekteverzuim
  Per 1 juli 2019 komt er misschien een compensatie voor de transitievergoeding die moet worden betaald bij ontslag na 104 weken arbeidsongeschiktheid. Als het wetvoorstel doorgang vindt, kan de werkgever (ook met terugwerkende kracht) een compensatie krijgen als die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding heeft betaald voor ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze compensatie zal worden betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

 6. Ketenbepaling weer verlengd naar drie jaar
  Onder de WWZ was de maximale duur van de ketenbepaling verkort naar twee jaar, maar deze maatregel wil het nieuwe kabinet terugdraaien. Dit betekent dat het straks wellicht weer mogelijk is om drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar aan werknemers aan te bieden.  

Uiteraard is het in de praktijk afwachten welke regelingen daadwerkelijk ons wetboek halen, voorlopig blijft het nog even toekomstmuziek.