APK voor huwelijkse voorwaarden

Advocaten_Wybenga_Lotje-van-den-Puttelaar.png

Steeds meer mensen trouwen begrijpelijkerwijs onder huwelijkse voorwaarden. Na sluiting van het huwelijk worden de huwelijkse voorwaarden opgeborgen en het komt maar weinig voor dat daar nog een blik op wordt geslagen. Pas als het fout loopt in de relatie en er een echtscheiding komt, lijken de huwelijkse voorwaarden weer tot leven te komen. De meeste mensen weten dan echter niet meer wat er in die huwelijkse voorwaarden staat en wat dat voor hen betekent. Dat leidt vaak tot juridisch gesteggel.

Zo stond ons kantoor een man bij die onder huwelijkse voorwaarden was getrouwd met uitsluiting van elke gemeenschap, maar met een jaarlijks verrekenbeding. Dat verrekenbeding was nooit uitgevoerd. Daarnaast had de man schenkingen van zijn ouders ontvangen, maar deze schenkingen waren gestort op een gemeenschappelijke rekening. Tijdens het huwelijk heeft de man een bedrijf opgericht. De aandelen werden door hem verkregen en betaald vanaf de en/of-rekening. De man stelde zich op het standpunt dat deze aandelen waren gekocht met de schenkingen van zijn ouders. De vennootschap was dus van hem. De vrouw dacht daar anders over. Zij stelde zich op het standpunt dat de aandelen waren verkregen via overgespaard inkomen en claimde de helft van de waarde van de aandelen. Dit heeft geleid tot een langdurige en kostbare strijd. De zaak is uiteindelijk geschikt, maar de strijd had voorkomen kunnen worden wanneer eerder advies was ingewonnen over de reikwijdte van de huwelijkse voorwaarden.

Weet u nog wat u destijds heeft vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden en waarom u dat gedaan heeft?

Om onaangename verrassingen te voorkomen verdient het aanbeveling om eens in de vijf jaar de huwelijkse voorwaarden nog eens tegen het licht te houden. Weten we nog wat we hebben afgesproken? Vinden we dat nu nog passend en nodig? Kunnen we het zo laten of moeten we de huwelijkse voorwaarden aanpassen?

Tijdens het huwelijk kunnen de huwelijkse voorwaarden namelijk worden aangepast of kunnen ze worden opgeheven.

Ons kantoor biedt zo'n huwelijkse voorwaardencheck aan voor een all-in prijs van € 250,00. Hiervoor bestuderen wij de huwelijkse voorwaarden, beantwoorden wij uw vragen en geven wij u advies over eventuele aanpassingen.

Het is altijd beter om overeenkomsten aan te passen of te wijzigen op een moment dat er sprake is van een goede harmonie. Bij echtscheiding ontbreekt het daar nogal eens aan.