Zeevaart en visserij

Wij zijn goed thuis in de maritieme wereld en spreken uw taal. Met gevoel voor de praktijk en oog voor de internationale context geven wij waardevol advies. Oplossingen moeten haalbaar en werkbaar zijn.

Ons team heeft van oudsher een focus op het maritieme arbeidsrecht en heeft bijzondere kennis van de zeevisserij. Wij adviseren rederijen, scheepswerven, agenten, pensioenfondsen, ondernemingsraden, belangenorganisaties en zeevarenden.

Tot de dagelijkse praktijk van onze maritieme advocaten behoren beslag en executie van zeeschepen, procederen over handhaving van inspectiediensten, onderhandelingen over een schadevergoeding bij een scheepsongeval, en advisering over het Maritiem arbeidsverdrag, Europese visserijverordeningen of omvlagging.


offshore
waterbouw
binnenvaart
zeevaart
koopvaardij
kottervisserij
trawlvisserij
internationale handel
contracten
maritiem arbeidsrecht
Maritiem arbeidsverdrag/ Maritime Labour Convention
omvlagging
toepasselijke (arbeids)wetgeving
boetes bij overtreding (arbeids)wetgeving

Wet arbeid vreemdelingen
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Arbeidstijdenwet
Arbeidsomstandighedenwet
Wet zeevarenden
(arbeids)ongevallen
Europees recht
visserijverordeningen
incasso (zeerechtelijke) vordering
(conservatoir) beslag en executie
scheepsveilingen
voorbereiding mogelijke inspecties
handhaving


Romke Wybenga

Romke Wybenga

Patrick Slob

Patrick Slob

Kirsten Boele

Kirsten Boele

opvulling_rechtgebieden_advocaten.png


Wyblog