Zorg en welzijn

Wij beschikken over een brede expertise op het gebied van het gezondheidsrecht. Maar voor waardevol advies zijn niet alleen de regels van belang. Ook kennis van de praktijk is nodig. Onze advocaten hebben oog voor de dilemma's waar zorginstellingen en beroepsbeoefenaren dagelijks tegenaan lopen.

Ons team adviseert over complexe juridische vraagstukken. Wij zoeken samen met u naar simpele en praktische oplossingen. Wij staan cliënten bij in civiele en strafrechtelijke procedures. Een bijzonder specialisme is het tuchtrecht. Wij hebben ruime ervaring in het bijstaan van medisch beroepsbeoefenaren in tuchtzaken, bijvoorbeeld bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (TvG) en beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Wij zijn huisadvocaat van grote en kleinere zorginstellingen. Wij staan ook beroepsbeoefenaren en particulieren bij. 


behandelovereenkomst
medische aansprakelijkheid
medisch tuchtrecht
tuchtrecht beroepsverenigingen
medisch klachtrecht
medisch beroepsgeheim
medisch strafrecht
privacyrecht
calamiteiten
veilig incident melden
kwaliteit, klachten en geschillen
toezicht inspectie
BIG-registratie
patiëntenrechten
psychiatrisch patiëntenrecht
Europees recht in de zorg
mensenrechten in de zorg
maatschapsverhoudingen

Wet Normering Topinkomens (WNT)
toelatingsovereenkomsten
samenwerkingsovereenkomsten
zorgvastgoed
conflicten met de zorgverzekeraar
maatschapsovereenkomsten
intreding en uittreding maatschap
praktijkoverdracht
goodwill
zorgfraude
zorgverzekeringsrecht
second opinion
compliance
governance
aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
verantwoordelijkheden van zorgaanbieders


Lotje van den Puttelaar

Lotje van den Puttelaar

Karina Rongen

Karina Rongen

Bert van Mieghem

Bert van MieghemWyblog