Schade en aansprakelijkheid

Wij staan ondernemingen, bestuurders, beroepsbeoefenaren en particulieren bij. Dat doen we door advies te geven ‘aan de voorkant’, zodat problemen worden voorkomen. Soms is het daarvoor te laat. Dan helpen we het probleem inzichtelijk en oplosbaar te maken, of u nu zelf schade lijdt of wordt aangesproken schade te vergoeden.

Procederen is steeds een optie, maar wij kijken ook naar de alternatieven. Wij hebben uithoudingsvermogen en gaan door zo lang als nodig is, met open oog voor mogelijkheden om de zaak te regelen. We beloven geen gouden bergen, maar spreken eerlijke en klare taal. Geen wollige teksten, maar heldere analyses die praktisch toepasbaar zijn.

Wij geloven in succes door een nauwe samenwerking met de andere specialisten binnen ons kantoor én met de cliënt. Daarbij zijn we bereid alternatieve fee arrangementen af te spreken en zo zelf een deel van het risico te dragen.


bestuurdersaansprakelijkheid
beroepsaansprakelijkheid
contractuele aansprakelijkheid
onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW
arbeidsongevallen
werkgeversaansprakelijkheid
verkeersaansprakelijkheid
productaansprakelijkheid
schadeomvang
causaal verband
pensioenschade

letselschade
ongeval aan boord van een schip
smartengeld
verzekeringsrecht
dekkingsgeschillen
wanprestatie
beroepsfout advocaat
beroepsfout arts
aandeelhoudersgeschil
schadestaatprocedure


Aldert van der Bent

Aldert van der Bent

Emma Sieben

Emma Sieben

Patrick Slob

Patrick Slob

Vincent Sloeserwij

Vincent SloeserwijWyblog