Advacaten_Wybenga_Aldert-van-der-Bent.jpg

Ondernemen

Schade en aansprakelijkheid

Straf en tucht

Pensioen

Aldert van der Bent

  • managing partner

  • koele strateeg

  • brede oriëntatie

Aldert is opgeleid in het civiele recht. Hij kwam bij het CBR terecht in het bestuursrecht en werkte daar bovendien als directiesecretaris en bedrijfsjurist. Sinds 2000 is Aldert advocaat. Hij houdt zich vooral bezig met zakelijke geschillen en voltooide de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Tot zijn bijzondere expertises behoren beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en pensioengeschillen. Ook behandelt hij tuchtzaken voor en tegen advocaten en andere beroepsbeoefenaren.

Aldert is advocaat-redactielid van het Advocatenblad en lid van de Raad van Advies van Gezondheidscentrum Mathenesserlaan 309. Daarnaast is hij lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) en de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina.