Teeven 2.0

We wisten het nog niet maar weten het nu wel: onze minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft zich ontpopt als een Teeven nieuwe snit, zeg maar een Teeven 2.0.

Read More
Romke Wybengaromkewybenga
Gebruikersvergoedingen voor ex-samenwoners; wie betaalt wat?

Wanneer samenwoners samen een huis hebben gekocht en uit elkaar gaan, kan de vraag zich voordoen wie nu eigenlijk wat moet betalen voor dat huis. Hierover heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich vrij recent nog uitgelaten.

Read More
Gaat re-integratie vóór vakantie?

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om aan re-integratieverplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan eventuele sancties volgen. Wat gebeurt er echter als een werknemer bij re-integratie niet zozeer passende arbeid weigert, maar er bewust voor kiest om niet op de werkvloer te verschijnen omdat hij op vakantie wil gaan?

Read More
Pensioen afgekocht: kijk naar de Wvps, niet naar stamrechtvergoedingen

Het gebeurt niet vaak, maar soms trouwen mensen voor de tweede keer en komen zij wederom tot de conclusie dat zij willen scheiden. Wat betekent dit voor het pensioen dat is opgebouwd in de periode tussen de huwelijken en ineens is afgekocht?

Read More
Bestuurdersaansprakelijkheid voor ten onrechte berekende bemiddelingskosten

De bestuurder van een vennootschap is privé aansprakelijk als een vennootschap in strijd met de wet bedragen in rekening brengt en vervolgens niet in staat is die bedragen terug te betalen.

Read More
Geef eenieder waar hij recht op heeft, maar waar heeft eenieder recht op?

In vrijwel iedere onderneming bestaan (arbeids)voorwaarden die al jarenlang in ere worden gehouden, maar nergens expliciet zijn vastgelegd. Op pakjesavond een paar uurtjes eerder vrij, een extra vrije dag rondom Hemelvaartsdag of een dertiende maand in december. Waar moet u op letten bij deze tradities?

Read More