Teeven 2.0

We wisten het nog niet maar weten het nu wel: onze minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft zich ontpopt als een Teeven nieuwe snit, zeg maar een Teeven 2.0.

Read More
Romke Wybengaromkewybenga
Gebruikersvergoedingen voor ex-samenwoners; wie betaalt wat?

Wanneer samenwoners samen een huis hebben gekocht en uit elkaar gaan, kan de vraag zich voordoen wie nu eigenlijk wat moet betalen voor dat huis. Hierover heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich vrij recent nog uitgelaten.

Read More
Gaat re-integratie vóór vakantie?

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om aan re-integratieverplichtingen te voldoen, bij gebreke waarvan eventuele sancties volgen. Wat gebeurt er echter als een werknemer bij re-integratie niet zozeer passende arbeid weigert, maar er bewust voor kiest om niet op de werkvloer te verschijnen omdat hij op vakantie wil gaan?

Read More